Ondřej Šťastný

Projektová činnost ve výstavbě

E-mail: projekce@osat.cz

IČ: 888 90 287 | ČKAIT: 1005613 | WTA CZ

ID datové schránky: 79r3dez

..... Stránky se připravují .....

OpenPGP: pgp@osat.cz; Key fingerprint = B61C 20D5 96D6 AD21 0EA1 676B 10B1 6835 BBB9 636E

PGP Veřejný klíč / PGP Public key


Podnikání na základě živnostenského oprávnění Č.j.: P10-070131/2012; Sp. značka: SZ P10-069752/2012. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Moravský Krumlov.

Zásady ochrany osobních údajů

„webhosting“ CZECHIA.COM | Powered by: W3.css, W3.JS, PDF.JS

Download Vivaldi Web Browser Today!